Landfil İnşaat İşleri & Aşamaları

Öncelikle Landfile için yeterli arazi olup olmadığı belirlenmelidir. Landfile için ne kadar araziye ihtiyaç olduğunu düşünmek için ziyaret ettiğimiz sitenin örneğini kullanacağız. Altta yatan toprak ve substrat bileşimi belirlenmelidir. Alan üzerinde su akışı incelenmelidir. Landfile'ın olası etkilerini ve olası kirlenmeyi yerel yaban hayatı üzerinde belirlemelisiniz.

Düzenli Depolama Yapısı

Tipik olarak, tehlikeli olmayan atıklar için uygun depolama alanları önceden tanımlanmış teknikler kullanılarak işaretlenir. • Atıkları küçültme • Hacmi azaltmak için kompakt atıklar • Atık bertaraf sahasını günlük olarak ahşap ve ince partiküller ve toprakla kaplar