ژئوممبران PVC 30 میلی با HDPE 60 میلی

مقایسه ژئوممبران PVC 30 میلی با HDPE 60 میلی

حداقل ضخامت باید در عین حال ضخیم باشد. اما در واقع ضخامت تنها یکی از ویژگی های فراوان ژئوممبران است که بر دوام و عملکرد نهایی آن تاثیر می گذارد. معمولا در رابطه با این محصولات بیشتر تمرکز بر روی بحث حداقل ضخامت و سایر موارد نادیده گرفته می شود لازم به ذکر است که بدانید برخی از این موارد به اندازه ی بحث ضخامت مهم هستند. قصد داریم در این جا چند واقعیت مهم را مورد بررسی قرار دهیم.