ژئوگریدها معمولاً از مواد پلیمری مانند پلی استر ، پلی وینیل الکل ، پلی اتیلن یا پلی پروپیلن ساخته می شوند.

ژئوگرید

ژئوگریدها معمولاً از مواد پلیمری مانند پلی استر ، پلی وینیل الکل ، پلی اتیلن یا پلی پروپیلن ساخته می شوند. آنها ممکن است از نخهای بافته شده یا گره زده شده ، گرما را از نوارهای مواد جوش داده یا با ضرب کردن یک الگوی منظم سوراخ در ورق های مواد ، تولید کرده و سپس در یک شبکه کشیده شود.