ژئوکامپوزیت يك ماده مصنوعي است كه در امور خاك از آن استفاده مي شود.

ژئوکامپوزیت GRP و FRP

ژئوکامپوزیت یک ماده مصنوعی است که در امور خاک از آن استفاده می شود. با توجه به پیشرفت در زمینه مهندسی و تولید ، تغییرات در موضوع ماده با هرگونه تغییر در طراحی ، ساختار ، عملکرد یا کارایی محصول ، نقش اساسی را ایفا می کند. در بعضی موارد ، مشخصات یک ماده ، نیازهای محصول را برآورده نمی کند.

ژئوکامپوزیت

ژئوکامپوزیت 2 و چند لایه و کاربری های آن

ژئوکامپوزیت ترکیب بهترین ویژگی های مواد مختلف به گونه ای است که به روش بهینه و با حداقل هزینه می توان کارهای مربوط به زمین را به انجام رساند. بنابراین ، نسبت سود / هزینه به حداکثر می رسد. این چنین ژئوکامپوزیت عموماً مواد ژئوسنتتیکی هستند. در برخی موارد استفاده از ماده غیر حساس با ژئوسنتتیک برای عملکرد بهینه و یا کمترین هزینه ممکن است سودمندتر باشد.