ژئودرین از پلیمر (پلی اتیلن) با ضخامت کم (میلی متر) و دارای ضخامت بالا هستند.

ژئودرین در 10سال اخیر

ژئودرین از پلیمر (پلی اتیلن) با ضخامت کم (میلی متر) و دارای ضخامت بالا هستند که هدف از بیرون زدگی دایره ای ایجاد فضای مناسب برای عملیات زهکشی با بدهی است. ورق های ژئودرین به طور کلی در قسمت هایی از سازه ها وجود دارد که دارای 2 قسمت بزرگ است و یا حتی می توان از آب این روکش به طور همزمان به عنوان عایق حرارتی و زهکشی با تخلیه زیاد استفاده کرد

انواع ژئودرین

ژئودرین سازگار با محیط زیست و بهترین جایگزین برای سایر روش ها

ژئودرین در ارائه سیستم زهکشی مناسب، برای سازه هایی مانند سازه های نگهدارنده زمین ، پیاده روها ، ساختارهای جلوی آب ، کانالها و غیره از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قفل شدن آب در داخل سازه باعث فشار آب اضافی و فشار زمین به دلیل کاهش مقاومت برشی خاک می شود. این پایداری ساختار را کاهش می دهد و حتی می تواند منجر به خرابی فاجعه بار شود.