روش ایزولاسیون تونل مي تواند منحصر به فرد باشد.

ایزولاسیون تونل با روش تونلینگ اتریشی

ایزولاسیون تونل یکی از بهترین روش ها برای عدم نفوذ آب به داخل تونل است. نفوذ آب می تواند به زوال و قابل ملاحظه منجر شود. آسیب به مؤلفه های ساختاری و عملکردی ، به ویژه در تونل های حمل و نقل باید در نظر گرفته شود. پیشگیری از آسیب ، رهگیری و جمع آوری نشت ضرورت دارد.

روش شبه استاتیک با استفاده از یک FEM محوری و روش شتاب پاسخ برای طراحی عملی ایزولاسیون تونل استفاده می شود.

نگاهی جامع به ایزولاسیون تونل در 20 سال اخیر

ایزولاسیون تونل به طور گسترده ای برای تأمین آب، حمل و نقل عمومی ، ارتباطات ، فاضلاب و سایر زیرساخت ها مورد استفاده قرار می گیرد. تونل ها باعث ایجاد لرزش خود هیجان در زیر زمین لرزه نمی شوند بلکه با تغییر شکل زمین اطراف کنترل می شوند. بنابراین ، به طور کلی تشخیص داده می شود که تونل ها به راحتی در معرض زمین لرزه نیستند.