استخر کشاورزی با تصرف ، ذخیره و تأمین آب برای آبیاری در کلیه مناطق كشاورزي بهترين گزينه است.

استخر کشاورزی و اهمیت آن در 10 سال اخیر

استخر کشاورزی با تصرف ، ذخیره و تأمین آب برای آبیاری در کلیه مناطق کالیفرنیا از پتانسیل بسیار خوبی برای بهبود امنیت آب کشاورزی برخوردار هستند. استخرهای مزرعه همچنین می توانند منبع آب را برای محافظت از یخ زدگی ، شارژ مجدد آبهای زیرزمینی فراهم کرده و طیف گسترده ای از مزایای اقتصادی و زیست محیطی اضافی را فراهم کنند.