استخر پرورش جلبک

استخر پرورش جلبک

کشت جلبک های تجاری و صنعتی در استخر پرورش جلبک کاربردهای بیشماری دارد از جمله تولید مواد غذایی مانند اسیدهای چرب امگا 3 یا رنگهای غذایی طبیعی و رنگها ، مواد غذایی ، کود ، بیوپلاستیک ، مواد اولیه شیمیایی (مواد اولیه) ، دارویی و سوخت جلبک و همچنین می تواند به عنوان ابزاری برای کنترل آلودگی استفاده می شود.