صفحات ژئوگرید و کاربرد های آن

صفحات ژئوگرید و کاربرد های آن

صفحات ژئوگرید یکی از صفحاتی هستند که برای پروژه های عمرانی و راهسازی بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. این صفحات ویژگی ها و کاربردهای مختلفی دارند. از این رو می توان با استفاده از آن ها از فرسایش خاک جلوگیری نموده، و طول عمر جاده ها را افزایش داد.

ژئوگریدها معمولاً از مواد پلیمری مانند پلی استر ، پلی وینیل الکل ، پلی اتیلن یا پلی پروپیلن ساخته می شوند.

ژئوگرید

ژئوگریدها معمولاً از مواد پلیمری مانند پلی استر ، پلی وینیل الکل ، پلی اتیلن یا پلی پروپیلن ساخته می شوند. آنها ممکن است از نخهای بافته شده یا گره زده شده ، گرما را از نوارهای مواد جوش داده یا با ضرب کردن یک الگوی منظم سوراخ در ورق های مواد ، تولید کرده و سپس در یک شبکه کشیده شود.