ژئوممبران VLDPEبراي لايه كشي روي زمين كاربرد دارد.

خواص منحصر به فرد ژئوممبران VLDPE

خواص منحصر به فرد ژئوممبرانVLDPE ویژگی های ژئوممبران VLDPE ژئوممبران VLDPEبه عنوان یکی از پرکاربردترین مواد برای مهار آب ، معدن ، کاربردهای روکش تونل ، سقفهای سبز و مهار زباله مانند روکش های دفن زباله در نظر گرفته است. ژئوممبران VLDPE برای کاربردهای مهار زباله که نیاز به انعطاف پذیری و عملکرد کشش بیشتری […]