۰۵
شهریور

ژئوتکستایل چیست و چه کاربردی دارد

ژئوتکستایل ها بر اساس روش تولید خود، دارای دو نوع کلی منسوج ( بافته) و غیرمنسوج ( نبافته ) می باشند که بر پایه ی پلی استر یا پلی پروپیلن و یا ترکیبی از پلی استر و پلی پروپیلن با وزن ها و ابعاد مختلف تولید می گردند. ژئوتکستایل ها با توجه به مقاومت مکانیکی خود دارای کاربردهای متنوعی بعنوان یك المان سازه اي در طراحي و ساخت خاكريزها ، شيبها و شيروانيهاي خاكی ، ديوارهاي حائل می باشند. ویژگی ها : تخلخل و نفوذپذیری حفظ جریان مداوم آب با حداقل میزان فشار عملکرد : جداسازی فیلتراسیون زهکشی محافظ پوشش لوله ژئوتکستایل  به خاطر ایفای نقش هایی متنوع دارای زمینه های کاربردی فراوانی می باشد که در زیر چند کاربرد عمده آن آماده است :
 • نقش جداسازی در جاده
 • روکش جاده
 • زیر سازی جاده
 • زیر سازی خط آهن
 • سد سازی
 • کنترل فرسایش
 • دیواره های محافظ
 • زهکشی زیر زمینی ، پشت دیوار حائل ،ستون ها و سطوح عمودی
 • کنترل و نگه داری ضایعات
 • سیستم جمع آوری مایعات و گازها
 • حفاظت ژئوممبران
 • ثبات و تحکیم خطوط آهن
 • سیستم های محافظت و
مطالعه بیشتر