ژئوممبران vldpe

خواص منحصر به فرد ژئوممبران VLDPE

ژئوممبران VLDPE بسیار انعطاف پذیر است و نسبت به ژئوممبران HDPE ساخته شده با همبستگی HDPE و VLDPE ، قابلیت انعطاف پذیری بسیار بیشتری در کاربردهای میدانی دارد ، در بسیاری از کاربردها دارای مزایای بسیاری نسبت به ژئوممبرانهای ساخته شده از نوع ژئوممبران HDPE یا ژئوممبران VLDPE است. این مزایا به دلیل اثرات هم افزایی که بین این دو پلیمر ایجاد می شود.