ژئوکامپوزیت

ژئوکامپوزیت 2 و چند لایه و کاربری های آن

ژئوکامپوزیت ترکیب بهترین ویژگی های مواد مختلف به گونه ای است که به روش بهینه و با حداقل هزینه می توان کارهای مربوط به زمین را به انجام رساند. بنابراین ، نسبت سود / هزینه به حداکثر می رسد. این چنین ژئوکامپوزیت عموماً مواد ژئوسنتتیکی هستند. در برخی موارد استفاده از ماده غیر حساس با ژئوسنتتیک برای عملکرد بهینه و یا کمترین هزینه ممکن است سودمندتر باشد.

ژئودرین

ژئودرین چیست؟

ژئودرین از پلیمر (پلی اتیلن) با ضخامت کم (میلی متر) و دارای ضخامت بالا هستند که هدف از بیرون زدگی دایره ای ایجاد فضای مناسب برای عملیات زهکشی با بدهی است. ورق های ژئودرین به طور کلی در قسمت هایی از سازه ها وجود دارد که دارای 2 قسمت بزرگ است و یا حتی می توان از آب این روکش به طور همزمان به عنوان عایق حرارتی و زهکشی با تخلیه زیاد استفاده کرد