ژئوتکستایل pp

ژئوتکستایل PPچیست؟

ژئوتکستایل PP ترکیبی از استحکام و یکپارچگی دو مجموعه از نخ بافته شده در کنار هم است.مواد اصلی پلی پروپیلن یا پلی استر مطابق با ASTM نیازهای مشخصات پروژه را برآورده می کند ، که شامل مقاومت کششی ، استحکام گرفتن ، مقاومت در برابر سوراخ ، کشیدگی ، تثبیت حرارتی و مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش می باشد. ژئوتکستایل PPنسبت به عوامل محیطی مقاوم است.

ژئوتکستایل pp

ژئوتکستایل PP درجه 1

ژئوتکستایل PP ترکیبی از استحکام و یکپارچگی دو مجموعه از نخ بافته شده در کنار هم است.مواد اصلی پلی پروپیلن یا پلی استر مطابق با ASTM نیازهای مشخصات پروژه را برآورده می کند ، که شامل مقاومت کششی ، استحکام ، مقاومت در برابر سوراخ شدگی ، کشیدگی ، تثبیت حرارتی و مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش است. ژئوتکستایل PPنسبت به عوامل محیطی مقاوم است.

ژئوکامپوزیت

ژئوکامپوزیت 2 و چند لایه و کاربری های آن

ژئوکامپوزیت ترکیب بهترین ویژگی های مواد مختلف به گونه ای است که به روش بهینه و با حداقل هزینه می توان کارهای مربوط به زمین را به انجام رساند. بنابراین ، نسبت سود / هزینه به حداکثر می رسد. این چنین ژئوکامپوزیت عموماً مواد ژئوسنتتیکی هستند. در برخی موارد استفاده از ماده غیر حساس با ژئوسنتتیک برای عملکرد بهینه و یا کمترین هزینه ممکن است سودمندتر باشد.

ترموباندینگ

ترموباندینگ چیست؟

ترموباندینگ روشی جدید برای لایه های و مواد ژئو است. نبافته های پیوند حرارتی پارچه هایی هستند که با استفاده از گرما برای ذوب پودرها یا الیاف گرمانرم (پلی استر ، پلی پروپیلن و غیره) تولید می شوند. از آنجا که بخش عمده ای از پارچه های غیر پیوندی با گرما با استفاده از الیاف تولید می شود. چندین روش برای اعمال گرما در الیاف وجود دارد.