دستگاه جوش ژئوممبران

نحوه جوشکاری با دستگاه جوش ژئوممبران

با دستگاه جوش ژئوممبران می توانیم ممبران را در قسمت های مختلف بهم جوش بزنیم. دستگاه های میلر ولدماستر یک سیستم کاملاً خودکار را به شما ارائه می دهند که تولید پر سرعت و کار با مواد بسیار کمتری را ارائه می دهد. با کار کمتری ، کار شما می تواند با تسهیلات بسیار کوچکتر کارآمد داشته باشد.