شماره تماس : 02188009862   -  09120204952

ژئوگرید تک سویه

ژئوگریدهای تک سویه قادر به تحمل بار در یک جهت هستند. بنابراین برای ساخت دیوارهای حائل به طور گسترده کاربرد دارند. این ژئوگرید ها با مقاومت های کششی متنوع از ۲۰ تا ۲۰۰ کیلونیوتن بر متر مربع عرضه می گردند.

قیمت هر متر مربع :
از ۷۰,۰۰۰ تا ۲۲۰,۰۰۰ ریال
تاریخ به روزرسانی قیمت :
۱۱ مرداد ۱۳۹۵
ژئوگرید تک سویه
ژئوگرید تک سویه
ژئوگرید تک سویه
ژئوگرید تک سویه
ژئوگرید تک سویه
ژئوگرید تک سویه
ژئوگرید تک سویه
ژئوگرید تک سویه