شماره تماس : 02188009862   -  09120204952

ژئوتکستایل

ژئوتکستایل ­ها ورقه هاي مصنوعی پلاستیکی هستند که نسبت به عبور سـیالات و گـاز نفوذپـذیر مـی باشـند و در بـین ژئوسنتتیک ها بیشترین کاربرد را دارند. جهت ساخت ژئوتکستایل ها غالباً از پلی استر،پلی پـروپیلن و پلـی اتـیلن اسـتفاده میشود.

ژئوتکستایل ها با کاربرد های مختلف دارای چند نقش عمده زیر می باشند:

 •  جداسازی
 •  تسلیح
 •  فیلتراسیون
 •   زهکشی
 • حفاظت

انواع ژئوتکستایل

 ژئوتکستایل بافته شده

این  الیاف به صورت رشته های منفرد و یا رشته هایی كه بهم بافته شده اند، می باشند. گونه های بافته شده نسبت به بافته نشده، در شـرایط وزن مساوی (سطح/ وزن)، مقاومت كششی بیشتری دارد.

کاربرد:

 • پوشش محافظ لوله های انتقال

 •  کنترل کننده فرسایش

 • روکش آسفال

 • محافظ و زهکش چمن های مصنوعی

 •  محافظ لایه ژئوممبران

 • فیلتراسیون 

ژئوتکستایل بافته نشده

این نوع به علت شكل خارجی كه دارند اغلب نمد (Felt) نامیده می شوند و به صورت صفحاتی از تارهـای نخ كه به صورت غیر منظمی بهم اتصال یافته اند، تولید می شوند. الیاف تشكیل دهنده، كوتاه، بلند یا پیوسـته مـی باشـند كه از طریق جوش حرارتی یا مواد چسبنده در هم رفته بهم اتصال می یابند. آزمایشات نشان می دهند كه ژئوتکستایل نبافته در مقابل پارگی نسبت به بافته شده، مقاومتر هسـتند. دلیـل ایـن امر درهم بودن الیاف در ژئوتکستایل نبافته است كه باعث انتقال نیرو به تعداد الیاف بیشتری می گردد.

 • کاربرد:

 • تقویت کننده بستر

 • فیلتر در دیواره های آب بند و سدهای خاکی

مزایای استفاده از ژئوتکستایل ها

 • به عنوان مصالح مصنوعی نسبت به مصالح دانه ای طبیعی دارای کنترل کیفیت بهتری می باشند.

 • حتی در شرایطی که سنگ بستر نامناسب باشد، نصب آنها ساده و سریع صورت می گیرد.

 • حجم خاکبرداری را کم کرده و مقدار مصالح دانه ای مورد نیاز را کاهش می دهند

 • در صورت استفاده از آنها می توان از مصالح دانه ای ارزانتری استفاده کرداجرای آنها هم به افقی و هم به صورت عمودی به راحتی صورت می گیرد.

 • یک لایه ژئوتکستایل می تواند به عنوان یک فیلتر دانه ای چند فازه عمل کند.

 • عمر فراوان آنها در خاک با توجه به عدم تجزیه پذیری

 • چند منظوره و چند نقشی بودن

 • افزایش عمر مفید سازه

 • کاهش قابل توجه در هزینه های مواد، نیروی کار و زمان در مرحله ساخت پروژه

 • كاهش هزينه هاي تعمير و نگهداري پروژه

 • مقاومت بسیار عالی در برابر صدمات حین کار و نصب

 • مقاومت بسیار بالا در برابر ساییدگیشکل یکنواخت، بدین­ معنی که تمام سطح تولیدشده دارای کیفیت، بافت و ظاهر یکنواختی است، یعنی تمامی خواص دینامیکی و هیدرولیکی در تمام سطح ثابت است.

 •  در روند تولید این محصول از الیاف با طول کم استفاده می­شود (Max:80mm)  و این خاصیت را خواهد داشت که محصول تولیدشده دارای کشش طولی و عرضی یکسان باشد، درصورتیکه غیر از این باشد (مانند محصولات مشابه که از الیاف طویل در راستای طولی استفاده می­شود) ژئوتکستایل در جهات مختلف رفتارهای متقارن و یکسانی نشان نمی­ دهد.
 • به علت استفاده از الیاف با طول کوتاه و بافت ویژه و مکانیزهایی که این محصول دارد به هیچ وجه(چه در حالت عادی و چه در شرایط سخت نصب) رشته رشته نشده و از انسجام ژئوتکستایل نمی کاهد.

کاربرد ژئوتکستایل ها در پروژه های عمرانی

 • استفاده از آن به عنوان فیلتر، در این حالت ژئوتکستایل آب یا هر مایع دیگری را به خوبی و با سرعت کافی از خود عبور می دهد ولی از عبور ذرات جامد و سنگ ریز جلوگیری می کند.

 • جهت تسلیح خاك از ژئوتکستایل استفاده می شود. خاك مسلح شده با تکستایل از نظر مقاومت کششی برشی و پیچشی و همچنین ظرفیت باربري به میزان قابل توجهی نسبت به خاکهای غیرمسلح برتری دارد.

 • جهت احداث جاده بر روي زمینهایی که داراي خاك با ساختار ضعیف هستند، به راحتی نمی توان از روکش آسفالتی استفاده کرد. در اینگونه جاده ها آسفالت به راحتی ترك می خورد. جهت جلوگیري از ترك خـوردن آسـفالت بـر اثـر تغییر شکل حاصل از نیروهاي وارده می توان از مسلح کننده ژئوتکستایل اسـتفاده نمـود.

 • جهت جداسازي لایه هاي مختلف خاك از ژئوتکستایل به میزان وسیعی استفاده می­شود. این کاربرد تا حدود زیادي وابسته به خاصیت عدم عبور ذرات درشت خاك ضمن عبور سیالات از ژئوتکستایل می­باشد. همچنین جهت جداسازي دو لایه مختلف سنگدانه با اندازه­هاي مختلف از ژئوتکستایل استفاده می­شود.
 •   با استفاده از ژئوتکستایل­ها می توان به مقدار بالایی موجب افزایش پایداري شیروانی هاي خاکی و همچنـین افـزایش شیب مجاز آنها شد. شیب مجاز یک شیروانی خاکی مسلح شده با ژئوتکستایل تا حدود ۷۰ درجه نیز امکان پذیر است.
 • خاصیت عبور مناسب سیالات از ژئوتکستایل موجب شده تا از ژئوتکستایل به عنوان یک زهکش قوي استفاده شود. در آب ­بندي تونل ها و پل ها قبل از اجراي سنگ رویه نهایی از یک لایه ژئوتکـستایل اسـتفاده می شود تا آب را به سمت پایین و آبروها هدایت کند. همچنین در سدسازی و دیوارهای حائل از ژئوتکستایل به عنوان زهکش استفاده می شود.
 • در سواحل براي جلوگیري از شست و شوي ساحل و پیشرفت آب، محافظت از دیواره های رودخانه، اسکله، دیوار حائل و همچنین جلوگیري از شست و شوي خاك زیـر صخره ها از ژئوتکستایل استفاده می شود. در این حالت ژئوتکستایل را بر روي خاك هاي ساحل قرار داده و روي آن را با صخره هاي بزرگ می پوشانند. در ساخت سواحل مصنوعی نیز از ژئوتکستایل به میزان وسیعی استفاده می شود.
 • از ژئوتکستایل ها می توان به عنوان قالبهاي انعطاف پذیر در ملات ریزي استفاده نمود. همچنین در بتن ریزي هـاییکه سطح مورد نظر داراي شیب زیادي است براي مهار بتن و جلوگیري از ریزش آن می توان از ژئوتکستایل مانند یککیسه پهن استفاده کرد.

 • محافظ لایه ژئوممبران در تونل، تالاب ها، استخر، کانال های انتقال آب و … استفاده می شود.

 • بام سبز یکی از رویکردهای نوین معماری و شهرسازی برخاسته از مفاهیم توسعه پایدار است که می توان از آن در جهت افزایش سرانه فضای سبز، ارتقای سطح زندگی شهری بهره برد. پیاده سازی درست این سیستم مزایای زیست محیطی و اقتصادی انکارناپذیری در پی دارد.

کاربرد ژئوتکستایل در صنعت نفت

 •  حفاظت پوشش کاتدیک لوله های نفت و گاز در مناطق سنگلاخی
 • در اطراف چاه های نفت معمولا لایه هایی از ژئوممبران و ژئوتکستایل به منظور مقاوم سازی دیواره های چاه استفاده می شود

کاربرد ژئوتکستایل ها در کشاورزی

 •  استخرهای عمیق ذخیره آب کشاورزی

 • کانال های انتقال آب

 • حوضچه های پرورش ماهی 

 • آب بندها

کاربرد ژئوتکستایل ها در معدن

محافظ پوشش های عایق(ژئوممبران) آسیب پذیر در تونل های معدنی و سدهای باطله

نتیجه گیری کلی و نگاهی به آینده

بیش از ۳۰ سال از مصرف ژئوتکستایل ها در سازه ها و ساختمان می گذرد. با توجه به قدمت استفاده از ژئوتکستایل ها در صنعت راه و ساختمان تجارب ارزنده‏ای در کشورهای مختلف در این زمینه کسب شده و علاوه بر این در هزینه ‏های ساختمان و بهینه سازی انرژی صرفه‏جویی‏هایی صورت گرفته ‏است. امروزه علی‏رغم رکود در فعالیت های ساختمانی کشور شاهد افزایش مصرف ژئوتکستایل در این صنعت می‏ باشیم. علت امر را می ‏توان به موارد زیر نسبت داد:

 •  آمادگی صنعت ساختمان برای استفاده از فناوری های نو در این زمینه
 • افزایش آگاهی و اطلاعات علمی و فنی در زمینه تولید ژئوتکستایل ها
 •  نتایج مثبت و تجربیات ارزنده از مصرف ژئوتکستایل ها در مدت سه دهه گذشته در کشورهای مختلف
 • وجود دستورالعمل ها و استانداردهای موجود و در حال تهیه و تدوین
 • تنوع کاربردهای جدید این محصولات
گروه آرین خاک ایرانیان

اولین و بزرگ ترین تولید کننده ژئوتکستایل در خاورمیانه

دارای 20 سال سابقه درخشان در ایران

محصولاتی با تاییدیه جهانی