شماره تماس : 02188009862   -  09120204952

زهکش سه بعدی

شبکه های زهکشی سه بعدی پانل های پلی پروپیلنی هستند که جهت زهکشی جریان سیال با قابلیت گذردهی بالا (Flow Rate) مورد استفاده قرار می گیرند و به یاری چفت و زبانه های موجود روی بدنه شان، به آسانی به یکدیگر متصل می شوند و صفحات زهکشی با ابعاد دلخواه ایجاد می نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش مقالات رجوع کنید.

کشور سازنده :
ایران
زهکش سه بعدی
زهکش سه بعدیار
زهکش سه بعدی
زهکش سه بعدیین
زهکش سه بعدی
زهکش سه بعدی