ساخت دریاچه تفریحی با ورق ژئوممبران، اسلام آباد غرب3
ساخت دریاچه تفریحی با ورق ژئوممبران، اسلام آباد غرب2
ساخت دریاچه تفریحی با ورق ژئوممبران، اسلام آباد غرب1

اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : ایران ، اسلام اباد غرب
مهندس اجرا : مهندس شایان
کارفرما : شهرداری
تاریخ شروع پروژه : ۹۶
تاریخ پایان پروژه : ۹۶

توضیحات پروژه

ساخت دریاچه تفریحی با ورق ژئوممبران، اسلام آباد غرب