ساخت دریاچه تفریحی با ورق ژئوممبران،شهریار
ساخت دریاچه تفریحی با ورق ژئوممبران،شهریار1

اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : ایران ، شهریار
مهندس اجرا : مهندس شایان
کارفرما : کارفرما
تاریخ شروع پروژه : ۹۶
تاریخ پایان پروژه : ۹۶

توضیحات پروژه

ساخت استخر کشاورزی با ورق ژئوممبران آبی، فیروزکوه، دهکده سیب