ساخت استخر کشاورزی با ورق ژئوممبران آبی، شهرستان تفرش

اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : ایران ، شهرستان تفرش
مهندس اجرا : مهندس شایان
کارفرما : کشاورز
تاریخ شروع پروژه : ۹۶
تاریخ پایان پروژه : ۹۶

توضیحات پروژه

ساخت استخر کشاورزی با ورق ژئوممبران آبی، شهرستان تفرش