اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : ایران ، ساوه
مهندس اجرا : مهندس کمال
کارفرما : آقای خدایی
تاریخ شروع پروژه : ۹۶
تاریخ پایان پروژه : ۹۶

توضیحات پروژه

ساخت استخر کشاورزی با ورق ژئوممبران آبی، ساوه