ساخت استخر کشاورزی با ورق ژئوممبران آبی، شهرداری منطقه 22
ساخت استخر کشاورزی با ورق ژئوممبران آبی، شهرداری منطقه 221
ساخت استخر کشاورزی با ورق ژئوممبران آبی، شهرداری منطقه 223

اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : ایران ، تهران
مهندس اجرا : مهندس شایان
کارفرما : کشاورزشهرداری منطقه ۲۲
تاریخ شروع پروژه : ۹۶
تاریخ پایان پروژه : ۹۶

توضیحات پروژه

ساخت استخر کشاورزی با ورق ژئوممبران آبی، شهرداری منطقه ۲۲