ساخت استخر کشاورزی با ورق ژئوممبران آبی، شهریار، وحیدیه
ساخت استخر کشاورزی با ورق ژئوممبران آبی، شهریار، وحیدیه1
ساخت استخر کشاورزی با ورق ژئوممبران آبی، شهریار، وحیدیه3

اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : ایران ، شهریار
مهندس اجرا : مهندس شایان
کارفرما : کشاورز
تاریخ شروع پروژه : ۹۶
تاریخ پایان پروژه : ۹۶

توضیحات پروژه

ساخت استخر کشاورزی با ورق ژئوممبران آبی، شهریار، وحیدیه