اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : ایران ، ایوانکی
مهندس اجرا : کمال
کارفرما : آقای کشاورز
تاریخ شروع پروژه : ۹۶
تاریخ پایان پروژه : ۹۶

توضیحات پروژه

ساخت استخر کشاورزی با ورق ژئوممبران آبی، ایوانکی