اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : ایران ، فیروز کوه
مهندس اجرا : مهندس شایان
کارفرما : دهکده سیب
تاریخ شروع پروژه : ۹۶
تاریخ پایان پروژه : ۹۶

توضیحات پروژه

ساخت استخر کشاورزی با ورق ژئوممبران آبی، فیروزکوه، دهکده سیب