ساخت استخر کشاورزی با ورق ژئوممبران، همدان

اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : ایران ، همدان
مجری : کمال
کارفرما : آقای محمدی
تاریخ شروع پروژه : ۹۶
تاریخ پایان پروژه : ۹۶

توضیحات پروژه

ساخت استخر کشاورزی با ورق ژئوممبران همدان