ساخت استخر کشاورزی با ورق ژئوممبران، ساوه روستای صالح آباد4
ساخت استخر کشاورزی با ورق ژئوممبران، ساوه روستای صالح آباد2

اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : ایران ، ساوه ، روستای صالح اباد
مهندس اجرا : مهندس شایان
کارفرما : کشاورز
تاریخ شروع پروژه : ۹۶
تاریخ پایان پروژه : ۹۶

توضیحات پروژه

ساخت استخر کشاورزی با ورق ژئوممبران همان طور که مشاهده می شود، ساخت استخر با دیواره های بلند و قائم در بستر خاکی بدون نیاز به دیوارچینی، با به کارگیری ورق ژئوممبران ممکن می باشد.