ساخت استخر پرورش جلبک با ورق ژئوممبران، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران2
ساخت استخر پرورش جلبک با ورق ژئوممبران، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران1
ساخت استخر پرورش جلبک با ورق ژئوممبران، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : ایران ، تهران
مهندس اجرا : مهندس شایان
کارفرما : علمی و صنعتی ایران
تاریخ شروع پروژه : ۹۶
تاریخ پایان پروژه : ۹۶

توضیحات پروژه

ساخت استخر پرورش جلبک با ورق ژئوممبران، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران