ساخت استخر ذخیره آب با ورق ژئوممبران آبی، شهرستان دماوند1
ساخت استخر ذخیره آب با ورق ژئوممبران آبی، شهرستان دماوند3

اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : ایران ، دماوند
مهندس اجرا : مهندس شایان
کارفرما : کشاورز
تاریخ شروع پروژه : ۹۶
تاریخ پایان پروژه : ۹۶

توضیحات پروژه

ساخت استخر ذخیره آب با ورق ژئوممبران آبی، شهرستان دماوند