ساخت استخر ذخیره آب با ورق ژئوممبران، مجتمع مس میدوک، کرمان3
ساخت استخر ذخیره آب با ورق ژئوممبران، مجتمع مس میدوک، کرمان1
ساخت استخر ذخیره آب با ورق ژئوممبران، مجتمع مس میدوک، کرمان

اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : ایران ، کرمان
مهندس اجرا : مهندس شایان
کارفرما : مس میدوک
تاریخ شروع پروژه : ۹۶
تاریخ پایان پروژه : ۹۶

توضیحات پروژه

ساخت استخر ذخیره آب با ورق ژئوممبران، مجتمع مس میدوک، کرمان

ورق های ژئوممبران بهترین گزینه برای ساخت حوضچه های ذخیره انواع سیال اعم از اسیدی و غیر اسیدی می باشند. به کمک این ورق ها می توان حوضچه هایی عمیق و در ابعاد بسیار بزرگ را بدون نیاز به دیوارچینی و بر روی بسترهای خاکی ایجاد نمود.