ساخت استخر ذخیره آب با ورق ژئوممبران، دانشگاه تفرش
ساخت استخر ذخیره آب با ورق ژئوممبران، دانشگاه تفرش
ساخت استخر ذخیره آب با ورق ژئوممبران، دانشگاه تفرش

اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : ایران ، تفرش
مهندس اجرا : مهندس شایان
کارفرما : کشاورز
تاریخ شروع پروژه : ۹۶
تاریخ پایان پروژه : ۹۶

توضیحات پروژه

ساخت استخر ذخیره آب با ورق ژئوممبران، دانشگاه تفرش