اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : ایران ، قزوین ، دو راهی همدان
مهندس اجرا : مهندس شایان
کارفرما : سازمان پارک های قزوین
تاریخ شروع پروژه : ۹۵
تاریخ پایان پروژه : ۹۵

توضیحات پروژه

تقویت روکش آسفالت با ژئوتکستایل