اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : ایران ، تهران
مهندس اجرا : مهندس شایان
کارفرما : شرکت ملی ساختمان
تاریخ شروع پروژه : ۹۵
تاریخ پایان پروژه : ۹۵

توضیحات پروژه

ایزولاسیون فونداسیون موزه دفینه