استخر کشاورزی و دریاچه تفریحی دانشگاه رفسنجان

اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : ایران ، رفسنجان
مهندس اجرا : مهندس شایان
کارفرما : دانشگاه رفسنجان
تاریخ شروع پروژه : ۹۶
تاریخ پایان پروژه : ۹۶

توضیحات پروژه

ورق ژئوممبران تولید گروه آرین خاک ایرانیان باجنس پلی اتیلن