اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : ایران ، تهران
مهندس اجرا : مهندس فرزاد
کارفرما : پارک ارم
تاریخ شروع پروژه : ۹۵
تاریخ پایان پروژه : ۹۵

توضیحات پروژه

استخر تفریحی جت اسکی