اجرای استخر کشاورزی عمیق با ورق ژئوممبران، کرمان
اجرای استخر کشاورزی عمیق با ورق ژئوممبران، کرمان1
اجرای استخر کشاورزی عمیق با ورق ژئوممبران، کرمان3اجرای استخر کشاورزی عمیق با ورق ژئوممبران، کرمان3

اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : ایران ، کرمان
مهندس اجرا : مهندس شایان
کارفرما : کشاورز
تاریخ شروع پروژه : ۹۶
تاریخ پایان پروژه : ۹۶

توضیحات پروژه

گروه مهندسی آرین خاک ایرانیان آماده احداث استخرهای عمیق و با شکل های هندسی گوناگون با به کارگیری ورق ژئوممبران می باشد.