اجرای استخر کشاورزی دارای دیواره های قائم با ورق ژئوممبران، کرج
اجرای استخر کشاورزی دارای دیواره های قائم با ورق ژئوممبران، کرج1
اجرای استخر کشاورزی دارای دیواره های قائم با ورق ژئوممبران، کرج2

اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : ایران ، کرج
مهندس اجرا : مهندس شایان
کارفرما : کشاورز
تاریخ شروع پروژه : ۹۶
تاریخ پایان پروژه : ۹۶

توضیحات پروژه

گروه مهندسی آرین خاک ایرانیان آماده احداث استخرهای گوناگون با دیواره های قائم و شیبدار، با به کارگیری ورق های ژئوممبران می باشد.