آب بندی نقاط بحرانی گودهای ساختمانی با ورق PVC، سه راه یاسر
آب بندی نقاط بحرانی گودهای ساختمانی با ورق PVC، سه راه یاسر1
آب بندی نقاط بحرانی گودهای ساختمانی با ورق PVC، سه راه یاسر3

اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : ایران ، تهران ، سه راه یاسر
مهندس اجرا : مهندس شایان
کارفرما : کارفرما
تاریخ شروع پروژه : ۹۶
تاریخ پایان پروژه : ۹۶

توضیحات پروژه

گروه آرین خاک ایرانیان با کادر نصب مجرب، آماده ارائه کلیه خدمات در زمینه آب بندی انواع گود های ساختمانی می باشد.