آب بندی روف گاردن با ورق PVC، کتابخانه ملی
آب بندی روف گاردن با ورق PVC، کتابخانه ملی1

اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : ایران ، تهران ، کتاب خانه ملی
مهندس اجرا : مهندس شایان
کارفرما : کتاب خانه ملی
تاریخ شروع پروژه : ۹۶
تاریخ پایان پروژه : ۹۶

توضیحات پروژه

زهکشی و آب بندی فلاور باکس های روف گاردن کتابخانه ملی با محصولات ژئوسنتتیک از قبیل دیمپل شیت، PVC و ژئوتکستایل