آب بندی استخر ذخیره سیالات با ورق ژئوممبران، بندر گناوه
آب بندی استخر ذخیره سیالات با ورق ژئوممبران، بندر گناوه1
آب بندی استخر ذخیره سیالات با ورق ژئوممبران، بندر گناوه2

اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : ایران ، بندر گناوه
مهندس اجرا : مهندس شایان
کارفرما : شرکت تهران جنوب
تاریخ شروع پروژه : ۹۶
تاریخ پایان پروژه : ۹۶

توضیحات پروژه

آب بندی استخر ذخیره سیالات با ورق ژئوممبران، بندر گناوه