آب بندی استخر ذخیره سیالات با ورق ژئوممبران، الکل سازی خرمشهر

اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : ایران ، خرمشهر
مهندس اجرا : مهندس شایان
کارفرما : پتروشیمی خرمشهر
تاریخ شروع پروژه : ۹۶
تاریخ پایان پروژه : ۹۶

توضیحات پروژه

آب بندی استخر ذخیره سیالات با ورق ژئوممبران، الکل سازی خرمشهر