ژئودرین

ژئودرین چیست؟

ژئودرین از پلیمر (پلی اتیلن) با ضخامت کم (میلی متر) و دارای ضخامت بالا هستند که هدف از بیرون زدگی دایره ای ایجاد فضای مناسب برای عملیات زهکشی با بدهی است. ورق های ژئودرین به طور کلی در قسمت هایی از سازه ها وجود دارد که دارای 2 قسمت بزرگ است و یا حتی می توان از آب این روکش به طور همزمان به عنوان عایق حرارتی و زهکشی با تخلیه زیاد استفاده کرد