ترموباندینگ

ترموباندینگ چیست؟

ترموباندینگ روشی جدید برای لایه های و مواد ژئو است. نبافته های پیوند حرارتی پارچه هایی هستند که با استفاده از گرما برای ذوب پودرها یا الیاف گرمانرم (پلی استر ، پلی پروپیلن و غیره) تولید می شوند. از آنجا که بخش عمده ای از پارچه های غیر پیوندی با گرما با استفاده از الیاف تولید می شود. چندین روش برای اعمال گرما در الیاف وجود دارد.