مفتول جوش

مفتول جوش چیست؟

مفتول جوش ، یا سیم جوش ، یک شبکه پیش ساخته جوش داده شده با همجوشی است که از یک سری سیم های طولی موازی با فاصله دقیق جوش داده شده برای عبور از سیم ها در فاصله مورد نیاز تشکیل شده است. از ماشین آلات برای تولید شبکه با کنترل دقیق ابعادی استفاده می شود.