ساخت استخر کشاورزی با ورق ژئوممبران آبی، شهریار1
ساخت استخر کشاورزی با ورق ژئوممبران آبی، شهریار2
ساخت استخر کشاورزی با ورق ژئوممبران آبی، شهریار3

اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : ایران ، تهران ، شهریار
مهندس اجرا : مهندس شایان
کارفرما : کشاورز
تاریخ شروع پروژه : ۹۶
تاریخ پایان پروژه : ۹۶

توضیحات پروژه

ساخت استخر کشاورزی با ورق ژئوممبران آبی، شهریار